Onze MR - obs Driemaster Assen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onze school

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directie en het schoolbestuur nemen de beslissingen niet alleen, maar doen dat in overleg met de medezeggenschapsraad ( MR). De MR wordt gevormd uit ouders of verzorgers van onze leerlingen en uit leerkrachten. De directie heeft binnen de MR een adviserende rol. Door actief te zijn voor de MR kunt u ook invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen zijn openbaar. De MR richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken, waarbij de raad instemmings- of adviesrecht kan uitoefenen. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (=WMO) liggen de rechten van de MR vast.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu