Kinderopvang - obs Driemaster Assen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kinderopvang
Peuteropvang


 
Binnen Kindcentrum Pittelo bieden wij vanaf 1 januari 2018 peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit één visie, één team en één organisatie. Peuteropvang richt zich net als de kinderdagopvang op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 11.30 uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang.

 
Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter

Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

Onze visie op peuteropvang

 
·         kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 
·         samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 
·         ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 
·         we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 
·         onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en
opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 
·         ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden,
zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 
·         kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op
dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes

 
Meer informatie of aanmelden?

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij kindcentrum Pittelo. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met directie van het kindcentrum dir@obs-driemaster-assen.nl of 0592-820530 of via 0592-409865 / kinderopvang@cogdrenthe.nl

 
De peuteropvang op deze Multi Functionele accommodatie (MFA) wordt in gezamenlijkheid aangeboden door COG Drenthe Kinderopvang en Plateau. Alleen de administratie en contractzaken hiervan worden verzorgd door COG Drenthe Kinderopvang. Voor administratieve of contractuele vragen kunt u zich daarom wenden tot COG Drenthe Kinderopvang: 0592-40965/ kinderopvang@cogdrenthe.nl

 
Voor alle overige vragen kunt u op de MFA terecht bij de pedagogisch medewerkers of één van beide schoolverantwoordelijken:

 
OBS Driemaster: dir@obs-driemaster-assen.nl of 0592-820530
 
CBS de Lichtbaak: delichtbaak@cogdrenthe.nl of 0592-354150

 
 
Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. U kunt het inschrijfformulier online downloaden (link naar inschrijfformulier van jouw school toevoegen) of opvragen bij ons kindcentrum.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu